China

MAUSER China
No.5 Guibin Road, Ligang Town Jiangyin New Harbor City Mechanical Industrial Park
Jiangyin City, Jiangsu Province

Phone:
+86 (0)510 86095605
+86 (0)510 86095600

Fax:
+86 (0)510 86095603

Personal data
Contact information

* = required fields