Zrównoważony łańcuch dostaw

Zrównoważony łańcuch dostaw

Kultura współpracy i współodpowiedzialności

A child sitting on a rock looking into the distance

Kodeks Postępowania Dostawców MAUSERa

Zrównoważony rozwój wraz z kluczowymi elementami ochrony środowiska, odpowiedzialności społecznej i rentowności, stanowią integralne części strategii MAUSERa. Dlatego też w zamówieniach odzwierciedliliśmy nasze oczekiwania wobec dostawców zapisane w Kodeksie Postępowania Dostawców MAUSERa. Wspólnie z naszymi dostawcami szukamy rozwiązań, które optymalizują w zakresie zrównoważonego rozwoju cały łańcuch dostaw naszych produktów.

Pliki do pobrania